Raamatupidamisteenuste Hinnakiri

Kannete arv Maksumus (EUR)
1-10 kannet 29.-
10-25 kannet 40.-
25-50 kannet 70.-
51-75 kannet 90.-
76-100 kannet 110.-
101-125 kannet 125.-
126-150 kannet 150.-
151-175 kannet 175.-
176-200 kannet 200.-
201-250 kannet 230.-
251-300 kannet 260.-
301- ja enam kokkuleppel

Hind sisaldab
   -   raamatupidamise sisseseadmine
   -   algdokumentide kontroll ja töötlemine
   -   müügiarvete ja laekumiste kajastamine müügireskontros
   -   ostuarvete ja tasumiste kajastamine ostureskontros
   -   objektide ja isikute kaupa arvestuse pidamine
   -   raamatupidamisregistritest väljatrükk
   -   bilansi ja kasumiaruande koostamine ja väljatrükk
 
Üldjuhul 1 algdokument = 1 kanne
Pangaväljavõtte iga rida = 1 kanne

Lisateenuste hinnad

   -   deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile  10,00 EUR/tk
   -   ettemakstud maksusaldo tagastustaotluse koostamine 5,00 EUR/tk
   -   statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile   10,00 EUR/tk
   -   aruannete koostamine ja esitamine Eesti Pangale  10,00 EUR/tk
    -  EKOMAR'i aruande koostamine  20,00 EUR/tk
   -   Müügiarvete koostamine ja väljastamine (e-arve, e-kiri) 2,00 EUR/tk
   -   Saldokontrollid ostjate ja müüjatega  2,00 EUR/tk
   -   Märgukirjad võlgnikele tähtaegselt laekumata arvete osas 2,00 EUR/tk
   -   Ostuarvete sisestamine panka maksekorraldusteks, ettevõtjapoolsele isikule tasumiseks 0,65 EUR/tk
   -   Ostuarvete tasumine maksetähtajal meiepoolse isiku poolt,raha olemasolul Kliendi arvel 1,50 EUR/tk
   -   objektide ja isikute kaupa aruandevormid (tk) 10,00 EUR/tk
   -   raamatupidamise siseeskirjade koostamine (tk) 30,00 EUR/tk
   -   põhivara ja amortisatsiooni arvestus 2,00 EUR/tk
   -   kasutus-võis kapitalirendi (liisingu) arvestus 3,00 EUR/tk
   -   majanduskulude aruande koostamine (kuni 20 kviitungit) 10,00 EUR/tk
   -   sularaha arvestus per kassaorder 2,00 EUR/tk


Töötasuarvestus

  -   1 töötaja 10,00 EUR/tk  
  -   2-5 töötajat (per töötaja) 5,00   EUR/tk  
  -   6-10 töötajat 4,00   EUR/tk  
  -   10 ja enam kokkuleppel  
  -   puhkuse ja haigusrahade arvestus (per töötaja) 3,50   EUR/tk  
  -   haiguslehe täitmine ja esitamine (per töötaja) 5,00   EUR/tk  
  -   töölepingu koostamine 10,00 EUR/tk  


Muud lisateenused

konsolideeritud aruannete koostamine kokkuleppel
kliendi soovitud vormis juhtimisarvestuse pidamine kokkuleppel
eelmiste perioodide raamatupidamisarvestuse korrastamine kokkuleppel
raamatupidamisalased konsultatsioonid (püsikliendile tasuta) 20,00 EUR/tund
maksualane nõustamine 20,00 EUR/tund
kliendi esindamine Maksu- ja Tolliametis 20,00 EUR/tund

Hindadele lisandub käibemaks.

Kliendi soovil võime osutada teenust ka ilma käibemaksuta (mitte-käibemaksukohuslase poolt)